Hujber Cake » Impresszum

Impresszum

A weblap tulajdonosa

Emmelschuh Eis GmbH.
Cím: 7022 Schattendorf, Bahnhofstraße 1.
Telefon: 00 43 2686 2996

A honlap készítője és karbantartója

Always Better Marketing
… több mint honlapkészítés!
Báthori Mátyás Gábor
Tel.: +36 20 237 74 95
Web: ab-marketing.hu
E-mail: info@ab-marketing.hu

Tárhely szolgáltató

A www.hujbercake.com honlap a forpsi szerverén van elhelyezve.

Jogi nyilatkozat

A www.hujbercake.com tartalma (cikkek, kapcsolódó képgalériák, a cikkek illusztrációi és bármilyen más média) teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. A weboldalon közzétett üzemeltetői tartalmak részben vagy teljes terjedelemben történő másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges! A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy bármely részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni!

A Tulajdonos minden jogot fenntart. Kivéve a fotókat, melyek a www.pixabay.com weboldalról származnak.

Felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek

Az üzemeltető tiszteletben tartja weblapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az üzemeltető tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A látogató írásban jelezheti az üzemeltető felé, hogy személyes adatainak törlését kéri, ebben az esetben az üzemeltető ezen adatokat köteles megsemmisíteni.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor felülírja vagy elérhetőségét megszüntesse. A Tulajdonos nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Tulajdonos nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez a Tulajdonos weboldala kapcsolódik.

Mivel a Tulajdonos nem tudja garantálni sem szervere, sem a szerver internet kapcsolatának folyamatos működését, sem kizárni a szerverhez való harmadik fél általi hozzáférés lehetőségét, nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, a www.hujbercake.comhonlap tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

a www.hujbercake.com weboldal bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
a www.hujbercake.com számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet;
a www.hujbercake.com-ról megszerzett anyagok publikálása;
olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Tulajdonos támogatja vagy hagyta jóvá.

Kapcsolódó honlapok

A honlap tartalmaz külső weboldalakra mutató hivatkozásokat.

Ezen külső oldalak adatkezelése a Tulajdonostól független, így azokért felelősséget vállalni nem tud.

Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az Tulajdonos haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános információk

A webhely üzemeltetője Emmelschuh Eis GmbH, Bahnhofstraße 1., 7022 Schattendorf, Österreich (a továbbiakban „vállalatunk”). Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén lépjen kapcsolatba velünk a fenti elérhetőségeken.

A személyes adatok kezelése és harmadik fél részére történő továbbítása

Webhelyünk használatakor automatikusan gyűjtünk bizonyos személyes adatokat az Ön készülékére vonatkozóan (számítógép, mobiltelefon, táblagép stb.) Gyűjtjük továbbá az Ön készüléke által pillanatnyilag használt IP-címet, a dátumot, az időt, a böngészőt, a készülék operációs rendszerét és a lehívott oldalakat. Ez az adatbiztonságot, kínálatunk optimalizálását és a webhelyünk javítását szolgálja. A személyes adatok kezelése a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk 1. bek. 1. albek. f) pont alapján történik. Webhelyünk védelméhez és szolgáltatásaink optimalizálásához jogos érdekünk fűződik.

Ha Ön kapcsolatba lép velünk (pl. az általunk megadott elérhetőségekre küldött kérés útján), akkor csak az Ön által velünk közölt személyes adatokat kezeljük, amelyek kezelése szükséges kérése megválaszolásához.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt adatfeldolgozási műveletek végrehajtásához, pl. webhelyünk hosztolásához és fenntartásához szolgáltatókat veszünk igénybe.

Cookie-k

Szolgáltatásaink vonzóbbá tétele és konkrét funkciók használatának lehetővé tétele céljából úgynevezett cookie-kat használunk. Ezek az Ön készülékén tárolt, apró szövegfájlok. Egyes általunk használt cookie-k a böngésző munkamenetének végén, vagyis a böngésző bezárásakor törlődnek (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k a készüléken maradnak és lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor böngészője újra felismerje ezeket (állandó cookie-k). Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesüljön a cookie-k elhelyezéséről, és esetenként eldöltheti, hogy elfogadja-e a cookie-kat, vagy általánosan kizárhatja a cookie-k efogadását. Ezzel kapcsolatban további információt az internetböngészője súgójában talál. Ha nem fogad el cookie-kat, akkor a webhelyünk működése korlátozott lehet. A cookie-kra vonatkozó tájékoztatás elfogadásával Ön beleegyezik a személyes adatainak cookie-k segítségével történő kezelésébe. A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1. bek. 1. albek. a) pontja szerint történik. A következőkben részletesen bemutatjuk az egyes cookie-kat.

Ez a webhely az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ír Köztársaság; „Adobe”) Adobe Analytics nevű szolgáltatását használja. Ez a szolgáltatás az Ön készülékén tárolt cookie-kat használ, amelyek segítségével elemezni tudja a webhely Ön általi használatát. A cookie által a webhely Ön általi használatára vonatkozóan létrehozott információt (beleértve az Ön IP-címét) továbbítja az Adobe írországi szervereire, ahol anonimizálják, majd anonimizált formában továbbítják őket az USA-ban található szerverekre, ahol a tárolásuk történik. Az Adobe az információ használatával értékeli a webhely Ön általi használatát, jelentéseket készít a webhelyen folyó tevékenységekről a webhely üzemeltetője részére, és az internethasználattal kapcsolatos más szolgáltatásokat nyújt. A törvényben előírt esetekben, vagy ha harmadik fél dolgozza fel az adatokat az Adobe megbízásából, akkor indokolt esetben ezek az információk harmadik félhez kerülhetnek. Az Ön IP-címét semmilyen esetben nem kapcsolják össze az Adobe által kezelt más adatokkal. A cookie-k telepítését letilthatja böngészőjében a megfelelő beállítások kiválasztásával. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ha így tesz, akkor nehézségekbe ütközhet a webhely összes funkciójának használatakor. A webhely használatával Ön kijelenti, hogy beleegyezik az Önről gyűjtött adatok fent leírt módon és a fenti célra történő használatába. Az Adobe általi adatgyűjtést bármikor megtilthatja jövőbeni hatállyal. A tiltással kapcsolatban további információt a http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html címen talál.

Továbbá használjuk a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webes elemzőszolgáltatását. A Google Analytics is használ cookie-kat. Az ezen a webhelyen általunk használt cookie-kon keresztül létrejövő információkat a Google egyik USA-ban található szerverére továbbítjuk, ahol a tárolásuk történik. A továbbítás előtt azonban a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamainak vagy az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó Egyezmény hatálya alá tartozó más államok egyikében. A teljes IP-cím csak kivételes esetben kerül a Google USA-beli szerverére, hogy ott rövidítsék le. A Google a fenti információkat a jelen webhely üzemeltetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje a webhely Ön általi használatát, jelentéseket készítsen a webhelyen folyó tevékenységekről, és további, a webhely használatával és az internethasználattal összefüggő más szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetőjének. Az Ön böngészője által a Google Analytics használatával összefüggésben továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. A cookie-k mentését megakadályozhatja a böngészője megfelelő beállításával. Továbbá megakadályozhatja azt, hogy a Google gyűjtse a webhely Ön általi használata alapján a cookie-k által létrehozott adatokat (beleértve az Ön IP-címét) és az adatok Google általi feldolgozását úgy, hogy letölti és telepíti az itt elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátása és megőrzésének időtartama

Ön önként bocsátja rendelkezésre a személyes adatait. Önt nem kötelezi jogszabály a személyes adatainak közlésére. Ha nem kívánja közölni velünk a személyes adatait, annak Önre nézve nincs más következménye azon kívül, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatásainkat. A webhelyünkön velünk közölt személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig a feldolgozás célja teljesül. A megőrzési időtartam eltérhet ettől a részünkről fennálló jogos érdek esetén (pl. az adatbiztonság szavatolása és a visszaéélések megelőzése). A jogszabályi vagy szerződéses tárolási kötelezettség miatt kötelezően megőrzendő adatokat zároljuk.

Az Ön jogai

Ha gyakorolni kívánja az Önt az európai általános adatvédelmi rendelet, GDPR értelmében megillető jogokat, úgymint

  • a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatás és az adatokról készített másolat igénylése (GDPR 15. cikk),
  • a helytelen és hiányos személyes adatainak helyesbítése és kiegészítése (GDPR 16. cikk),
  • a személyes adatainak törlése, és ha nyilvánosságra kerültek, akkor a többi felelős fél tájékoztatása a törlésükről (GDPR 17. cikk),
  • a személyes adatai kezelésének korlátozása (GDPR 18. cikk),
  • az adathordozhatóság olyan módon, hogy a személyes adatait strukturált, bevált és géppel olvasható formátumban megkapja, és az a jog, hogy ezeket az adatokat átvigye egy másik felelős félhez anélkül, hogy mi ebben akadályoznánk (GDPR 20. cikk),
  • a korábban adott beleegyezés visszavonása; ez a visszavonás nem érinti a beleegyezés alapján a visszavonás előtt történt kezelés jogszerűségét (GDPR 7. cikk) és
  • az adatkezelés elleni tiltakozás (GDPR 21. cikk),

bármikor kapcsolatba léphet velünk a megadott elérhetőségeken. Ezenkívül jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az adatkezelés ellentétben állhat a GDPR előírásaival (GDPR 77. cikk).

Hatály: 2018. május/ AG